İ.Ü. Engellilik Araştırmaları Konferansı

Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü'nden Ömür Kınay, 15-16 Kasım 2018 günü, İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İ.Ü.Engellilik Araştırmaları Konferansı'nda Medya ve Engellilik konulu oturumda "Canlandırma Filmlerinde Engelli Karakter Kullanımı" başlıklı sözlü bildirisini sundu.