EĞİTİMDE ERİŞİM

İstanbul Kültür Üniversitesi'nde öğrenimini sürdüren özel ihtiyaçlı öğrencilerinin eğitim eşitliği elde edebilmeleri için Engelli Öğrenci Birimi tarafından:

  • Eğitim faaliyetlerinde akran mentörlüğü desteği sağlanır.
  • Türk İşaret Dili bilen gönüllü öğrencilerden oluşan ekiple eğitim faaliyetlerine destek verilir. 
  • Kütüphanelerde engelli öğrencilerin kitap okumak/dinlemek ve ders çalışmak için ihtiyaç duyacağı araç ve gereçler sağlanır.
  • Derslerin ses kayıtlarına ve sunumlarına erişilebilir.
  • Derslerde görsel ve işitsel kaynaklarla zenginleştirilmiş geniş baskı, e-metin, ses dosyası gibi materyallere erişilebilir.
  • İhtiyaca göre sınav formatları ve süresi düzenlenir.
  • Okuyucu, işaretleyici, yazıcı eşliğinde sınava girebilir.
  • Tüm ders ortamlarında (laboratuvar, atölyeler vb.) gerekli düzenlemeler yapılır.  
  • Gerekli durumlarda not tutucu desteği verilir.

Engelli Öğrenci Bilgi Broşürü


Son Güncelleme Tarihi: Per, 09/12/2019 - 14:20