Sağırların, İşitme ve Görme Engellilerin Görsel-İşitsel Medya Hizmetlerine Erişiminin İyileştirilmesi Çalıştayı

Sağırların, işitme ve görme engellilerin görsel-işitsel medya hizmetlerine erişiminin iyileştirilmesi amacıyla 15 Ocak Salı günü bir çalıştay düzenlendi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından düzenlenen programla “Sağırların, İşitme ve Görme Engellilerin Görsel-İşitsel Medya Hizmetlerine Erişiminin İyileştirilmesi Çalıştayı Sonuç Bildirisi” kamuoyuyla paylaşıldı. Düzenlenen toplantıya; RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, Üst Kurul Başkan Vekili Esat Çıplak, Üst Kurul üyeleri Arif Fırtına, İsmet Demirdöğen ve Nurullah Öztürk’ün yanı sıra Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mümtaz Kaya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan Koç, TRT Yeni Medya Kanal Koordinatör Vekili Ali Sağlam, Beyazay Derneği Genel Koordinasyon Kurulu Üyesi ve İstanbul Valiliği Bilişim Erişilebilirliği Komisyonu Başkanı Halis Kuralay, Sağırlar Konfederasyonu Başkanı Orkun Utsukarcı ile medya hizmet sağlayıcı kuruluşların temsilcileri, görme, işitme engelli, sağır derneklerinin üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile Üst Kurul çalışanları katıldı. 

Üst Kurulda gerçekleşen ve üç ayrı çalışma grubu tarafından yürütülen çalıştayın sonucunda, engellilerin medya hizmetlerine erişimini iyileştireceği düşünülen ilkeler, uygulamalar ve talepler “Çalıştay Sonuç Bildirisi” olarak kamuoyuyla paylaşılmıştır. 

Çalıştay kitapçığı ve bildiri metnine ulaşmak için…