Ömür Kınay Bakırköy Kent Konseyi 'Engelli Meclisi' Asıl Üyesi Seçildi

Bakırköy Kent Konseyi, Sivil Toplum Kuruluşları, vakıflar, meslek odaları, üniversite ve siyasi partilerin birer temsilcilerini gönderdiği “Engelli Meclis Genel Kurulu”, 20 Kasım 2019 tarihinde Bakırköy Belediyesi Terhan Tuzcu Salonu’nda gerçekleştirildi.

Yapılan genel kurula Bakırköy’de şube ve temsilciliği olan meslek odaları, Bakırköy Belediyesi Engelli Meclisi üyeleri, Rotary ve Lions Kulübü temsilcilerinin yanı sıra, İstanbul Kültür Üniversitesi'ni temsilen İletişim Tasarımı Bölümü hocalarımızdan Ömür Kınay katıldı. 

Kınay, İKÜ'de yaptığı engelli çalışmaları nedeniyle Bakırköy Kent Konseyi Engelli Meclisi Asıl üyeliğine seçildi.

Genel kurulda yapılan konuşmalarda en önemli vurgu Kent Konseyinin dernek gibi olmadığı ve proje bazlı girişimler içerisinde olması gerektiği ifade edildi.