İstanbul Kültür Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi

Engelli Öğrenci Birimimizin öncelikli görevi engelli bireylere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak üzere destek vermektir. Üniversitemizde öğrenim gören engelli öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit edilmekte ve bu yönde düzenlemeler yapılmaktadır. Çünkü engelli bireyin tecrit edilmesi, ayırımcılığa maruz kalması kesinlikle kabul edilemez; aksine aktif ve etkili katılımları esastır. Bu katılım tam katılım olmalıdır; çünkü, engelli birey tam katılım ile ancak kendini bir bütünün parçası ve eşit olarak hissedebilir.

İKÜ Engelli Öğrenci Birimi olarak, faaliyetlerimizi sadece üniversite sınırları içerisinde kurgulamıyoruz. Çünkü üniversitemizde öğrenimini sürdüren engelli bireylerin yanı sıra, 2011 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 5 milyon engelli birey var. Yani Türkiye nüfusunun %6,6’sını engelliler oluşturuyor. Bu rakama ilave olarak onlarla birebir hayatı paylaşan aileleri, arkadaşları ve yakınları olduğunu da hesaba katarsak rakam bir hayli yukarıdadır. Engelli Öğrenci Birimimiz bu gerçekten yola çıkarak kendi yerleşkelerimizden başlayarak toplumsal bilgilenme ve bilinçlenme ile farkındalık yaratmak, sorunlara dikkat çekip çözüm üretmek üzere hizmet verme amacını güder.

Biliyoruz ki engelli bireylere karşı duyarlı bir toplum oluşturmak asıl görevimizdir. İstanbul Kültür Üniversitesi olarak ne kadar destek versek de engelli öğrencilerimiz üniversitemiz dışında hayatla yüz yüze kalacaklar. Bu sebeple, engelli bireyi topluma hazırlayacak ve toplumu bilinçli hale getirecek projeler üretmek, etkinlikler düzenlemek, ihmal edilmiş bazı konularda bilimsel vizyonumuzdan bakarak yenilikler yaratmak üzere çalışmak amacımız, her bağlamda engelsiz bir hayat yaratmak hedefimizdir.

İstanbul Kültür Üniversitesi Engelli Öğrenci Birim Yönergesi  
İstanbul Kültür Üniversitesi Engelli Öğrenci Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulamaları Yönergesi