Görünmeyen Engellilikler

Solunum Yolları Kronik Hastalıkları: Astım ve anfizem gibi hastalıklar nedeniyle, solunum zorluğu yaşamalarından ötürü engellilik durumu oluşabilir.

Bulundukları ortamda kullanılan kimyasallar veya kokular kullanılırken dikkatli ve ölçülü olunmalıdır.

Kapalı alandaki hava için iyi havalandırma sisteminin sağlanması gerekir.

Epilepsi: Hastalık beyindeki elektrik akışının nöbetler ile aksaması ile karakterizedir. Nöbetlerde kasılma ve baygınlık durumu oluşur.

Sesli sinyal veren cihazlar, sürekli yanıp sönen ışıklar nöbeti tetikleyebilir. İş yerinde veya yaşam alanlarında buna dikkat edilmeli önlemler alınmalıdır.

 

Öğrenme Zorluğu: Öğrenme zorluğu olan kişiler için yaşadıkları bu durum ömür boyu sürer. Aslında, çoğunun zekaları normal veya normalin üzerindedir. Eğitim ve iş yaşamında son derece iyi performans sergileyen bu kişiler iş ve eğitimlerinin belli bir kısmında sorun yaşayabilirler. Bu gruba dahil olan okuma engelliler arasında Disleksi sorunu olanlar bulunur.

 

Gereksinimleri:

Eğitim verirken ya da işle ilgili yönergeler verirken sözlü olarak yapmak faydalı olacaktır.

Disleksililerin okumaları için fazla zamana ihtiyaçları olabilir. Kendilerine bilgi okunarak öğretilebilir.

Bilgi ya da yönergeyi vermek için kendisine sorarak bir yol bulunmasına gereksinimi olabilir.

Sınav esnasında ya da çalışırken dikkatin dağılmayacağı sessiz ve kalabalığın olmadığı ortamlarda olunması uygundur.

Bazı öğrenme zorluğu olan kişilerde ise;

Bazı basit yönergeleri anlayamayabilirler; bir kağıda yazılmasını isteyebilirler.