Diyabet Engelliliği Diyabet Nedir?

  • Diabetes Mellitus (DM), pankreasın yeterli insulin üretememesi veya vücudun ürettiği insülini etkili bir şekilde kullanamaması sonucu oluşan ömür boyu devam eden kronik ve insülin üreten hücrelerin azalması ile devam eden bir hastalıktır.
  • İnsülin hormonu vücudumuzda olmazsa ya da etkisi bozulmuş ise şeker hücrenin içine taşınamayacağı için, glukoz kanda artarak şeker hastalığı dediğimiz kan şekeri yükselmesi (Hiperglisemi) gelişmiş olur. Bu kan şekeri yüksekliği sürekli olarak devam edecek olursa organlarımızda (sinir, göz, kalp, böbrek vs) zaman içerisinde ciddi bozukluklara neden olur.
     

Risk Durumları (Hipoglisemi ve ketoasidoz) Hipoglisemi

Hipoglisemi koması dakikalar içinde gerçekleşir ve müdahale gerektirir, buna karşılık hiperglisemisi olan bir kişiye yanlışlıkla biraz daha glukoz verilse de hayati risk oluşmaz.

 

Acil Müdahale

Hipoglisemi nöbetinde: Hasta ağızdan gıda alabilecek durumda ise şekerli su, meyve suyu veya glukoz tablet verilmeli, hastanın şuuru kapanıyorsa en kısa zamanda bir sağlık merkezine ulaştırılması sağlanmalıdır. Şuuru kapalı olan bir hastaya bir şeyler yedirmeye çalışılmamalıdır, yiyecekler solunum yoluna kaçabilir. İnsülin kullanan hastalara mümkünse yanlarında glukagon ampul bulundurmaları ve yakın çevrelerindeki kişilere bu ilacın kullanımını öğretmeleri önerilir.

Diyabetik Ketoasidoz Nedir?

İnsülinin ileri derecede azalması ve buna ikincil karşı düzenleyici – insülin karşıtı hormonların (glukagon, adrenalin, growth hormon ve kortizol salınımlarının) artması veya bozulması nedeni ile gelişen metabolik tabloya diyabetik ketoasidoz denilir.

Acil olan diyabetik ketoasidoz Çok acil olan belirtiler arasında sık ve çok çok idrar yapma ihtiyacının ve çok susama sorununun devam etmesi, tekrarlayan kusmalar, ağır sıvı kaybı, halsizlik, kilo kaybı, yüzde kızarıklık, karın ağrısı, nefeste aseton kokusu, derin ve hızlı nefes alma, şuur kaybı, şok ve koma gibi belirtiler vardır.

Acil Müdahale

Hasta hastaneye acilen götürülür. İnsülin enjekte edilir.

Sebep Olduğu Kronik Hastalıklar

  • Kardiyovasküler Hastalıklar(Hastaların %65-70’inde görülür)
  • Diyabetik Ayak Ülserleri(Ampütasyonların %50’sinin sebebidir)
  • Diyabetik Retinopati(Hastaların%2’sinde körlük,%10’unda görme kaybı oluşur)
  • Diyabetik Nefropati(Böbrek yetersizliği nedeniyle diyaliz hastalarının %50’si diyabetlidir)
  • Diyabetik Nöropati(Uzun vadede priferik ve otonom sinir kayıpları yaşanabilir)

Diyabet Engellilik Oranları:

a-Diyet ve oral antidiabetiklerle kontrol altına alınan, komplikasyon yapmamış Tip II Diabetes mellitus %20

 

b-Komplikasyon yapmamış olan, açlık kan şekeri 200 mg’ın altında tutulabilen,ketoz ve hipoglisemi göstermeyen Tip I diabetes mellitus %30

 

c- Açlık kan şekeri sürekli olarak 200 mg’ın altında tutulamayan, komplikasyon yapmış ketoz gösteren Tip I diabetes mellitus %40

d-Komplikasyonlar Balthazard Formülü ile eklenir.